สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 120 (AP-120)

CATC Opens the Commercial Pilot License Course – Aeroplane, Class 120 (AP – 120).    

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 120 (AP-120) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นทุนส่วนตัว จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพ ฯ

        RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, presided over the opening ceremony for the Commercial Pilot License Course – Aeroplane, Class 120 (AP-120). There were 6 personal-funded students attended the Course, on March 2, 2020, at CATC, Bangkok.

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง