สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการความรู้สู่การบิน ครั้งที่ 12 ( Navigator 12th ) ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

         โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย ตัวแทนนักศึกษา ในแต่ละกองวิชาของ สบพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในพื้นฐานเกี่ยวกับด้านการบิน เป็นการแนะแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อันสอดคล้องต่อเป้าหมายของสถาบันการบินพลเรือน ที่มุ่งเน้นพัฒนา และสร้างบุคลากรทางด้านการบินที่ได้มาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และพร้อมป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านการบิน อีกต่อไป

 

 

CATC Organizes 12th Navigator Project.

 

         CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony of 12th Navigator project held  during January 6-7, 2018 at CATC.

          The project was organized by Student Representatives from each training program and aimed to provide basic aviation knowledge and to introduce CATC’s curricula to participants who planned to undertake a university degree in aviation which corresponded to its goal to produce efficient aviation personnel in order to be internationally recognized.

 

 

***************************************