สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

               https://drive.google.com/file/d/1L7zZSycmluzdbsGKU9jFkrQjM_DfAh_v/view?usp=drivesdk

 

 

*********************************************** 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง