สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     สบพ. เปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 119 (AP-119)   CATC Opens the Commercial Pilot License – Aeroplane Program, Batch 119 (AP-119). 

 

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 119 (AP-119) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็น ทุนจาก กรมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด จำนวน 1 คน  ทุนจาก กองทัพอากาศ จำนวน 5 คน  และทุนส่วนตัว จำนวน 6 คน (ชาวภูฏาน จำนวน 2 คน)  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ สบพ. กรุงเทพ ฯ

            RAdm. Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, presided over the opening ceremony of the Commercial Pilot License – Aeroplane Program, Batch 119 (AP-119). There were 12 persons attended in the Program, comprising of 1 officer who got the scholarship from Aerial Photographic Section, Royal Thai Survey Department, Supreme Command Headquarters, 5 officers that got the scholarship from the Royal Thai Air Force and 6 personal-funded persons. The opening ceremony was held on November 11, 2019, CATC, Bangkok.   

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง