สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก)หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 119,120 และหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล รุ่นที่ 10

CATC Holds the Wing Insignia Award Ceremony (Half-Wing) for the Commercial Pilot License Program – Aeroplane, Class 119 and Class 120 and the Private Pilot License Program, Class 10.

 

         นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน (ครึ่งปีก) ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 119 จำนวน 12 คน เป็นทุนจาก กองทัพอากาศ จำนวน 5 คน ทุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 คน ทุนส่วนตัว จำนวน 6 คน ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 120 จำนวน 6 คน เป็นทุนส่วนตัว และศิษย์การบินหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล รุ่นที่ 10 จำนวน 4 คน เป็นทุนส่วนตัว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สบพ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

       Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, preseided over the wing insignia award ceremony (half-wing), held for students who completed the Commercial Pilot License Program – Aeroplane, Class 119 (12 students). 5 Students were funded by the Royal Thai Air Force, 1 student from the Royal Thai Armed Forces, and 6 personally funded students. In addition, the aforementioned ceremony was held for students who completed the Commercial Pilot License Program – Aeroplane, Class 120 (6 personally-funded students) and the Private Pilot License Program, Class 10 (4 personally-funded students). The ceremony was held on November 30, 2020, at the CATC Flight Training Center in Hua Hin District, Prachuap Khirikhan Province.  

 

 

********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง