สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

        พันตรี นิพล เวียงนนท์ ครูการบิน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 117 (AP-117) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 14 คน แบ่งเป็น ทุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 คน  และทุนส่วนตัว จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพ ฯ

 

 

***********************************************