สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 116 (AP-116) โดยมี นาวาอากาศเอก ศักพน ชัยมงคล ผู้อำนวยการหลักสูตร AP-116 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีศิษย์การบิน 8 คน โดยแบ่งเป็นทุนจาก สบพ.จำนวน 1 คน และ ทุนส่วนตัว จำนวน 7 คน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคพื้นและภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

          ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ศักพน ชัยมงคล ผู้อำนวยการหลักสูตร AP116 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่านที่ได้เข้ามาสู่ก้าวแรกของวิชาชีพนักบิน พร้อมทั้งอวยพรให้ศิษย์การบิน AP-116 ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนในวิชาชีพนักบิน เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของ สถาบันการบินพลเรือน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติต่อไป

 

CATC Organizes Orientation Ceremony of Commercial Pilot Program, Class 116 (AP-116).

                  

                    CATC organized an orientation ceremony of commercial pilot program, class 116 (AP116), presided over by Gp.Capt. Sakpon Chaimongkol, Director of the AP-116 class. 1 student pilot is sponsored by CATC and 7 are self-sponsored. All student pilots have to undergo a one-year ground training and flying training at CATC Flight Center, Hua Hin, Prachuab Khiri Khan.

                    On this occasion, Gp.Capt. Sakpon Chaimongkol gave welcome message and congratulated all the student pilots who entered the first step of the pilot profession and wished them success in their study and career in order to be quality product of CATC and be important force in the development of national aviation industry.

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง