สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

             พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 115 (AP-115) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น ทุนจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์  จำนวน 12 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคพื้นและภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

 

 

          CATC Holds Opening Ceremony for Commercial Pilot License Course-Aeroplane Class 115

          CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony for commercial pilot license course-aeroplane class 115 (AP-113) on November 6, 2018 at CATC, Bangkok. 12 out of 25 student pilots were sponsored by Bangkok Airways and 13 were self-sponsored. All students will be undergoing ground and air school at Hua-Hin Flight Center, Prachuab Kirikhan.

 

 

***********************************************