สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 114 (AP-114) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น ทุนจากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จำนวน 12 คน ทุนจากกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคพื้นและภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

 

 

CATC Opens Commercial Pilot Licence Course-Aeroplane Class AP-114.

 

       CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony of commercial pilot license course-aeroplane class 114 (AP-114) at CATC on August 6, 2018. 12 out of 25 student pilots are sponsored by Thai Lion Air, 1 by Police Aviation Division, Royal Thai Police and 1 is self-sponsored.  Student pilots have to undergo a one-year ground training and flying training at CATC Flight Center, Hua Hin, Prachuab Khiri Khan.

 

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง