สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

     พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 113 (AP-113) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น ทุนจากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จำนวน 16 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 9 คน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคพื้นและภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

 

Commercial Pilot Licence Course-Aeroplane Class AP-113 Opening Ceremony.

 

       CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony of commercial pilot license course-aeroplane class 113 (AP-113) at CATC on May 7, 2018. 16 out of 25 student pilots were sponsored by Thai Lion Air and 9 were self-sponsored.  Student pilots have to undergo both ground training and flying training at CATC Flight Center, Hua Hin, Prachuab Khiri Khan.

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง