สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

               พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบิน พาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 112 (AP-112) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 25 คน แบ่งออกเป็น ทุนส่วนตัว และทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ภูฏาณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพ ฯ

 

 

Commercial Pilot Licence Course-Aeroplane Class AP-112 Opening Ceremony

 

        CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony of commercial pilot license course-aeroplane class 112 (AP-112) at CATC on February 5 2018. Some out of 25 student pilots are sponsored by Thailand International Cooperation Agency, Ministry of Foreign Affairs in accordance with Thailand-Bhutan Development Cooperation Program and some are self-sponsored.  Student pilots have to undergo a one-year ground training and flying training at CATC Flight Center, Hua Hin, Prachuab Khiri Khan.

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง