สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 111 (AP-111) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น ทุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 คน  ทุนจาก กองบินตำรวจ จำนวน 2 คน  และทุนส่วนตัว จำนวน 15 คน  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560  ณ หอประชุม 1  สบพ. กรุงเทพ ฯ

 

***********************************************