สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

               นาวาอากาศเอก ปริญญา บูรณสมภพ ครูการบิน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 110 (AP-110) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น ทุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) จำนวน 12 คน  และทุนส่วนตัว จำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม 1 ชั้น 2 สบพ. กรุงเทพ ฯ

 

*********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง