ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน