สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญรัตน์พัฒนา จำกัด บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จัดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 ขึ้น โดยมี พลอากาศเอกเผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด และมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี และให้การต้อนรับเยาวชน จำนวน 28  คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศที่ส่งเรียงความในหัวข้อเรื่อง “Take off to the future” (ทะยาน… จากฟ้าสู่ฝัน) และจากงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019) จำนวน 2 คน จาก จ.อุดรธานี และโควต้าพิเศษสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 2 คน เข้าร่วม โครงการฯ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

          โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11 เป็นความร่วมมือระหว่าง สบพ. กับหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจ               ของ สบพ.ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีผู้ให้การสนับสนุนหลัก  5 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บุญรัตน์พัฒนา จำกัด บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ จำกัด บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอเซี่ยน แอร์โรวสเปซ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไดนามิค เอนยิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน กรมการขนส่งทางบก และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

        สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่แสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของ สบพ. จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันจะทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินทุกประเภท ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน การบิน ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งแนะแนวอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของเยาวชนในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เยาวชนจะได้ไปเยี่ยมชมการปฎิบัติงานบนหอบังคับการบินหัวหินของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และได้ทำการฝึกกับเครื่องฝึกบินจำลอง และเรียนรู้การขับเครื่องบินกับครูการบินที่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์สูง ณ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะ ด้านการบินอย่างถูกต้องจาก สบพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย

 

         อีกทั้งยังจัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ การเสวนาพิเศษใน หัวข้อ “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” โดยกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เเก่ กัปตันทิฆัมพร สุรังษี นักบินที่ 1 เครื่องแบบโบอิ้ง 787/777 บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ศิษย์เก่า สบพ. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ 38 นายกิตติกานต์ เย็นกล่ำ วิศวกรอากาศยาน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ศิษย์เก่า สบพ. (Golden Wing) หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน นายภานุพงษ์ น้อยแนม นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมการบินเส้นทางบินกรุงเทพ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                         ศิษย์เก่า สบพ. เกียรตินิยมอันดับ 2 หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการจราจร   ทางอากาศ นายกุลฉัตร เชยทอง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย ศิษย์เก่า สบพ. ในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน มาร่วมแนะแนวหนทางสู่ความสำเร็จ

      ในการประกอบอาชีพด้านการบิน โดยมี กัปตันมเหศักดิ์ วงษ์ปา นักบินที่ 1 บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ศิษย์เก่า สบพ. หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ 41 และนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้ดำเนินรายการ

      สำหรับโครงการฯ ครั้งนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 32 คน

      นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สบพ. ยังได้ให้สิทธิเยาวชนผู้ได้รับรางวัลชมเชย และผู้โชคดี อีกจำนวน 70 คน ร่วมงานเสวนา “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ ในโครงการฯ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจ และใฝ่ฝันอยากเป็นนักบิน หรือสนใจอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ได้เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น

 

 

***********************************************