สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

       นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 109 ปี โดยมี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหาร พนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้ พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)  ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญ พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการกุศลสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

*********************************************