สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 105 

    ในโอกาสนี้ ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญกรมทางหลวง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560   ณ กรมทางหลวง กรุงเทพ ฯ

 

 

 

 

*********************************