สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103” เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 100 และมาตรา 103 ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสามารถใช้งานได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจและทราบผลคะแนนได้ในทันที

     ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเบื้องต้น