สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

            นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กางปีกเปิดโลกการบินให้น้อง กับกรมท่าอากาศยาน” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายสุรัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดตรัง สถาบันการบินพลเรือน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ นกแอร์ และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง 6 แห่ง จำนวน 160 คน ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบและให้บริการท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 28 แห่ง ปัจจุบันท่าอากาศยานตรัง มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น อาทิ การปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารและก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้ 3.4 ล้านคนต่อปี สร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่งสร้างทางขับและลานจอดอากาศยาน ให้สามารถรองรับอากาศยานแบบโบอิ้ง 737 ได้ 14 ลำ ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านกิจการขนส่งทางอากาศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานตรัง เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนเลือกสาขาศึกษาในอนาคตและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมให้หน่วยงานและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

          ในโอกาสนี้ นาย บดินทร์ ยืนชนม์ ครูวิชาภาคพื้น เป็นตัวเเทน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “กางปีกบันดาลใจ” เพื่อประชาสัมพันธ์เเละเผยเเพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบินของ สบพ. อีกทั้งยังเป็นการสร้างเเรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพการบิน ให้เเก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อีกด้วย

 

                 Mr. Thaworn Senniam, Deputy Minister of Transport presided over “1st กางปีกเปิดโลกการบินให้น้อง กับกรมท่าอากาศยาน” activity on September 16, 2019 at Wichianmatu School, Trang. He was also joined by Mr. Chuea Ratchasri, assistant secretary to the Minister of Transport, Mr. Satit Wongnongtoei, Mr. Surattacha Losathapornpipit, Member of House of Representative, Trang, Mr. Somkiat Maeesathit, Deputy Director-General of the Department of Airports, Mr. Paiboon Omak, Deputy Governor of Trang, management of Department of Airports under the Ministry of Transport in Trang, CATC, AEROTHAI, Thai Airways International Public Company Limited, Thai Air Asia, Thai Lion Air, Nok Air and 160 students from 6 Trang schools.

 

         The Deputy Minister of Transport said that the Department of Airport was responsible for providing services to 28 regional airports. Currently, there was a plan to develop Trang airport to accommodate the increasing number of flights and passengers. The plans included renovation of passenger terminal and construction of a new passenger terminal to accommodate 3.4 million passengers per year, reinforcement of runways, taxiway and aircraft parking bays to be able to support 14 Boeing 737 aircraft at the same time.

 

          The activities were organized to provide air transport knowledge to lower and upper secondary school students in schools in the vicinity of Trang Airport,  promote activities that were beneficial to society, agencies and communities to live together happily and sustainably, give away educational equipment and sports equipment to various schools that participated in the activity.

 

        On this occasion, Mr. Bodin Yuenchon, ground instructor, CATC was a guest speaker on “กางปีกบันดาลใจ” and gave information about CATC’s aviation courses.

 

 

***********************************************