ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 1 รายการ และใบพัดอากาศยาน จำนวน 3 รายการ