สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          นายยุทธพล องอาจสิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในโครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยมี วิศวกรที่ปรึกษาโครงการ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้อภิปรายกับประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง

 

          ในการนี้ นางสาวลลินดา ศิริพรมนัส นักพัฒนาหลักสูตร และนายชยากร สายใจบุญ ครูวิชาภาคพื้น จากสำนักงานฯ อู่ตะเภา เป็นตัวแทน จาก สบพ. เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

          ASTC representatives joined the 1st meeting of public opinion in the runway construction and the 2nd driveway project at U-Tapao International Airport at Grand Ball room no. 1-3, Purimas Beach Hotel and Spa, Ban Chang District, Rayong.

          On July 4th,2019 at 09:00 – 12:15 hours. ASTC representatives, instructor and course developer, participated in the 1st public opinion hearing meeting which had Gp Capt. Kongsak Preedekanit, Chairman of the project audit committee, as the project background and objectives announcer. And was honored by Mr. Yuthapol Ong-ardsitthichai, Deputy Governor of Rayong Province, to be the president of this meeting. Moreover, this meeting received lots of interest and participation from the project’s advisory, environmental expert and specialist in public participation who act as a public representative in order to explain and communicate between government sectors and the people who joined in this meeting, such as nurses, village chiefs, village headmen and local government presidents.
Public questions are as follow;

1) The linkage between original city plan and new city plan.
2) Environmental impact to the surrounding community such as;
2.1 Pollutions
2.2 Sound
2.3 Vibration
3) How to predict the number of tourists for the next 20 years, how much accuracy?
4) Green Aerotropolis – wastewater treatment system.
5) The unique statue to create a recognition of the airport.
6) A survey of aquatic animals
6.1 For fishing
6.2 Number of manatees.
7) Advertisement strategy
8) Traffic impacts both inside and outside the airport.
9) Sufficiency of utilities.
10) Future flood problems.
11) Public health.
12) Waste sorting.
13) Career improvement path for people in the community.
14) Number of latent population and foreign workers.
15) Tax for develop the surrounding community. Recommended to build a U-Tapao fund.

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง