สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาช่างอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย คณาจารย์ พนักงาน ให้การต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  นายกลศ เสนาลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ Lead Auditor/ATO Inspector และนายจักรกฤษ เขียนสา พนักงานอาวุโส กองสถาบันฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ Subject Matter Expert-AMEL

ในโอกาสที่ผู้ตรวจประเมินจาก กพท. มาตรวจติดตามสถาบันฝึกอบรมด้านนายช่างภาคพื้นดิน ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน และการทดสอบความชำนาญ (Skill Test) ด้วยฝ่ายมาตรฐาน     ผู้ประจำหน้าที่ มีหน้าที่ในการตรวจติดตามสถาบันฝึกอบรมด้านการบินสถาบันฝึกอบรมด้านนายช่างภาคพื้นดิน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของ สบพ. ในการรับการตรวจประเมินจาก กพท. ในอนาคตต่อไปด้วย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

             *********************************