สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร “TRAINER” คอลัมน์ Executive Talk  ของ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

     โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรด้านการบินของไทย และถ่ายภาพประกอบเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TRAINER ของ สบพ.  ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ วารสาร “TRAINER” เป็นวารสารราย 3 เดือน เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ด้านการบิน ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ สบพ. สถาบันการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา รวมทั้งผู้สนใจด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ

     ในโอกาสนี้ พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมฟังสัมภาษณ์และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง