สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        ดร.อาทิตย์ หิมารัตน์ รักษาการหัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่ สถาบันการบินพลเรือน เป็นตัวแทนร่วมส่งมอบอาหารกล่อง ขนมและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  โดยมี นางสาวดวงพร เปรมชื่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ

       โดย สถาบันการบินพลเรือน ขอสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  และจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง