สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ   จัดรายการ “Aviation Now and Then” EP1.งานด้านการจราจรทางอากาศ ในรูปแบบ Online ผ่าน Live Facebook เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Online ผ่าน Live Facebook CATCThailand

สำหรับรายการ “Aviation Now and Then” เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านการบินที่หลากหลาย ซึ่ง Episode 1 นี้ ผู้เข้ารับชมจะได้รับความรู้ในเรื่องของสายงานด้านการจราจรทางอากาศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมด้านการบินที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต ด้วยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ประกอบไปด้วย คุณสุนันท์ นิ่มฟัก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คุณคัณธชาติ ขุนศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการบิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และพันจ่าอากาศเอกพันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในด้านนี้ โดยมีนายณัฎฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์ ครูวิชาภาคพื้น เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสายงานด้านการจราจรทางอากาศ นั้น สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน วิชาโทการจราจรทางอากาศ ซึ่งจะเปิดรับสมัครแต่ละรอบ ดังนี้

  1. รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564)
  2. รอบโควตา Quota (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565)
  3. รอบรับตรง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียด ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.wordpressthai.org และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 2221, 2211

 

 

********************************