สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยความร่วมมือระหว่าง กองวิชาบริหารการบิน และกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ จัดรายการ “Aviation Now and Then” Ep.4 เจาะลึกงานในสนามบิน ในรูปแบบ Online ผ่าน Live Facebook ในรูปแบบ Online ผ่าน Live Facebook เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง Facebook : CATCThailand

สำหรับรายการ “Aviation Now and Then” เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านการบินที่หลากหลาย โดย Episode 4 นี้ ผู้เข้ารับชมจะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการเจาะลึกงานในสนามบิน ในประเด็นต่างๆ ทุกแง่มุม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมด้านการบินที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต ด้วยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ประกอบไปด้วย คุณนิวัฒน์ ธานินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพานิชย์ บริษัท บริการภาคพิ้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด และคุณปรัชญา จันทร์ลำภู หัวหน้ากองพัฒนามาตรฐาน ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยครูวิชาภาคพื้นจากกองวิชาบริหารการบิน ทั้ง 2 คน ประกอบไปด้วย อาจารย์ปอนด์ ทฤษฎีคุณ และอาจารย์กฤชมน มีลังค์ ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในด้านนี้ โดยมี อาจารย์บดินทร์  ยืนชนม์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสายงานด้านการบิน นั้น สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน ซึ่งจะเปิดรับสมัครแต่ละรอบ ดังนี้

  1. รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564)
  2. รอบโควตา Quota (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565)
  3. รอบรับตรง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 29 เมษายน 2565)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียด ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.wordpressthai.org และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 2221, 2211

********************************