สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

การเดินทาง

เลขที่ 66/96 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-520-337
โทรสาร 032-520-146

 ท่าอากาศยานหัวหิน, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

  12.634758,99.951348