สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้นสังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน   

…………………………………..

        ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบินไปแล้ว นั้น

บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว  คือ

                           
                   นางสาวอภิรดา  นามแสง

 

            ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

บทความที่เกี่ยวข้อง