ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เชิญชวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประจำร้านอาหารสวัสดิการ สถาบันการบินพลเรือน