ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน