ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวันสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน