ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ กำหนดวันสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน