ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร สังกัดแผนกนิติการ