ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร สังกัดแผนกนิติการ สำนักผู้ว่าการ