ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน