ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริหารการบิน