ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน