ประกาศกำหนดการโครงการอบรมเสริมก่อนการทดสอบเพื่อขอรับในอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน