สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร (อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย) ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล Block course รุ่นที่ 10 (PPL Block 10) ได้ทำการบินเดี่ยวครั้งแรก (Initial solo) กับเครื่องบินแบบ Cessna 172R ทะเบียน HS-TPH ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเที่ยวบินที่กำหนด มีฝีมือบินอยู่ในขั้นยอดเยี่ยม

 

โดยมี นาวาอากาศโท สันติ สุขพาณิช ครูการบิน เป็นผู้ทำการตรวจสอบฝีมือบิน ในการนี้ นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองฝึกบิน ครูการบิน ศิษย์การบิน  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน  ช่างอากาศยาน และ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานหัวหิน ร่วมแสดงความยินดีด้วยการสาดน้ำตามธรรมเนียมประเพณีของนักบิน