ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่