SOOKactivityตารางเก้าช่อง

กิจกรรม ตารางเก้าช่อง เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพิ่อใช้ในการเคลื่อนไหว และพัฒนากลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตั้งแต่สมอง กล้ามเนื้อ การเคลื่อนที่ การทรงตัว ที่สำคัญ คือ มิติของตารางเก้าช่อง ตามหลักคือ หน้า-หลัง ซ้าย-ขวา บน-ล่าง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่เราจะสูญเสียการเคลื่อไหวทางด้านหลัง และด้านข้าง จึงทำให้เราเสียหลักในการทรงตัว เพฉาะนั้นตารางเก้าช่องจะมาช่วยบูรณาการในการเคลื่อนไหว และนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวได้หลากหลาย สามารถประกอบดนตรีเต้นเป็นแอโรบิกได้ สามารถสร้างท่าทางการเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง และที่สำคัญสามารถนำได้ใช้การออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ เช่น ในบ้านที่มีพื้นที่เล็กๆ ใช้ได้ทั้งมือ และเท้า ในการเคลื่อนไหว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ