ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

New Home Theme 1

ไฮไลท์

ขอเชิญร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดคลิปวิดีโอ "ไอเดียสุดเจ๋ง ที่ทำให้ผู้สูงอายุยิ้มได้"

ขอเชิญร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดคลิปวิดีโอ "ไอเดียสุดเจ๋ง ที่ทำให้ผู้สูงอายุยิ้มได้"

อ่านต่อ

สสส. จับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพพระสงฆ์ ดันมติมหาเถรสมาคม ให้วัดดูแลผู้ป่วยโควิด-19 1 วัด 1 จังหวัด

อ่านต่อ

ข่าวสร้างสุข

จัดเสวนาวันเหยื่อโลก สร้างการรับรู้ให้สังคม ตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน

อ่านต่อ

เเถลงผลกระทบของผลิตภัณฑ์บุหรี่ต่อสังคมและสุขภาพ พร้อมชวนเช็ก สุขภาวะปอด วันถุงลมโป่งพองโลก

อ่านต่อ

สสส.ผนึก 19 ภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ลงนาม MOU แก้ปัญหาซื้อขายสินค้าออนไลน์ไม่ปลอดภัย

อ่านต่อ

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพพระสงฆ์ พัฒนาวัดและพระสงฆ์นักสาธารณสงเคราะห์ ช่วยเหลือชุมชน

อ่านต่อ

ติดตามงานความปลอดภัยบนท้องถนน จ.สมุทรสงคราม หนุนเสริมการจัดการ-เฝ้าระวังอุบัติเหตุเชิงรุก

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 11

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 11

อ่านต่อ

แนะเก็บน้ำฝนให้ปลอดภัย ลดการปนเปื้อน

อ่านต่อ

ภาวะลองโควิดกับผู้ป่วยโรค

อ่านต่อ

ภาวะลองโควิดกับผู้ป่วยโรค NCD

อ่านต่อ

เดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 11 (Run for Love)

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

เดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 11 (Run for Love)

อ่านต่อ

เปลี่ยนชีวิต – ลดความเสี่ยง ด้วย “นวัตกรรม” สร้างเสริมสุขภาพ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สสส.

อ่านต่อ

“หมอกล้วย” กับความท้าทายเคลื่อนงานสุขภาวะ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

อ่านต่อ

ประสาน-เติมเต็ม-ลงมือทำ เดินหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2

อ่านต่อ

19 ปี สสส. สานพลังสร้างสุขภาวะสังคมไทย ท่ามกลางวิกฤต (โควิด-19) ที่เป็นโอกาส ปลุก “ชีวิตวิถีใหม่”

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

บ้านผึ้งโมเดล ตำบลขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

อ่านต่อ

กินปลามีประโยชน์อย่างไร

อ่านต่อ

รู้ไว เลิกได้ ไม่เหนื่อยหอบ

อ่านต่อ

สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข

อ่านต่อ

เมื่อผีเสื้อขยับปีกอีกครั้ง

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ภาคีบอกข่าว

สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย หรือ TMPSA ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดงานสัมมนา “การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการแพทย์ในงานวิ่งของประเทศไทย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่ง รวมถึงนำเสนอแนวทางเพื่อยกระดับการแพทย์ของสนามวิ่งในประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล

อ่านต่อ
อ่านต่อ

คู่มือผู้รับทุน

อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
กิจกรรมของวันที่่ 5 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 6 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 7 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 8 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 9 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 10 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 11 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 12 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 13 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 14 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 15 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 16 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 17 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 18 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 19 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 20 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 21 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 22 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 23 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 24 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 25 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 26 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 27 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 28 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 29 มิถุนายน
No Events
กิจกรรมของวันที่่ 30 มิถุนายน
No Events

สื่อสร้างสุข

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม แสดงความยินดีกับ สสส.

 ครั้ง
อ่านต่อ

ชุมชนเข้มแข็ง เท่าเทียม กับความเป็นธรรมทางสุขภาพ

 ครั้ง
อ่านต่อ

ส่งเสริมและสนับสนุน ให้คนไทยมีสุขภาพดี

 ครั้ง
อ่านต่อ

5 วิธี บ้านปลอดฝุ่น

 ครั้ง
อ่านต่อ

ก ข ค ง จ เพื่อการเลิกสูบบุหรี่

 ครั้ง
อ่านต่อ

สาเหตุการตายนอกสถานพยาบาลของมรณบัตรใด ถูกต้องมากทีสุด

 ครั้ง
อ่านต่อ

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 11

 ครั้ง
อ่านต่อ

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564

 ครั้ง
อ่านต่อ

เปิดตัวโครงการสนับสนุนการจ้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับคนพิการ

 ครั้ง
อ่านต่อ
รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ

รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ

 ครั้ง
อ่านต่อ

จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 ครั้ง
อ่านต่อ

จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนมกราคม 2565

 ครั้ง
อ่านต่อ
 • ทั้งหมด
 • ลิงค์กิจกรรม
 • ลิงค์อื่นๆ
 • ลิงค์โครงการ
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานภายใน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า