สอบราคาจ้างเหมารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในหน่วยปฎิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 57

248_180257.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ