สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Mr.Tiwat Thianpermpool

Mr.Tiwat Thianpermpool

First Officer สายการบิน Vietjet Air

จบหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ AP 99

จากค่ายสานฝันการบิน ทําให้ผมได้จุดไฟในตัวเองและได้แรงบันดาลใจ ทําให้อยากเป็นนักบิน

จากค่ายสานฝันทําให้ผมได้จุดไฟในตัวเองและได้แรงบันดาลใจ ทําให้อยากเป็นนักบินครับ ซึ่งเหตุการณ์ที่ผมประทับใจจากค่ายครั้งนั้น คือ ผมได้ขึ้น Observe flight กับครูการบินท่านหนึ่ง ตอนนั้นผมอยู่ ม.6 ไม่น่าเชื่อครับว่า 5 ปีผ่านไป ผมเข้ามาเรียนในสถาบันการบินพลเรือน ผมได้เป็นลูกศิษย์ของท่าน ผมจํา take off วันแรกของค่ายสานฝันการบินได้ และผมจํา take off วันแรกในฐานะศิษย์ของครูได้ และสําหรับการเป็นศิษย์การบินเปลี่ยนชีวิตผมไปพอสมควรเพราะปกติผมเป็นเด็กนักเรียนที่เอาตัวรอดไปวันๆ อ่านหนังสือก็เอาแค่พอสอบผ่าน เวลาเรียนก็ตัวเปล่าไปรอครูป้อนอย่างเดียว แต่กับการเป็นนักบินมันไม่ใช่ ผมต้องปรับทัศนคติหลายอย่าง ต้องตั้งใจเรียน อ่านหนังสือมากขึ้น เตรียมตัวมากขึ้น เรียกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆ เลยครับ ซึ่งทําให้ผมภูมิใจในตัวเองและอาชีพนี้มาก

สําหรับน้องๆ ที่อยากเป็นนักบิน ผมอยากฝากว่าเรื่องสุขภาพสําคัญมาก อวัยวะทุกส่วนของเราเป็นสิ่งที่มีค่ามาก สําหรับใช้ประกอบ อาชีพนี้ ตั้งแต่นี้ต่อไปน้องๆ ต้องรักษาดูแลร่างกายตัวเองให้ดีที่สุด จะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังครับ อย่าให้ปัญหาเรื่องสุขภาพมาเป็น อุปสรรคต่อความฝันของเรา