สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Mr. Thanawin Surakit

Mr. Thanawin Surakit

ช่างอากาศยาน
สายการบินแอร์เอเชีย

จบหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน

อาชีพที่ดีที่สุดสําหรับผมก็คือการได้อยู่กับเครื่องบินและได้ทําอาชีพที่ตัวเองฝันไว้นั่นคือ ช่างอากาศยาน

ตั้งแต่เด็กๆ ผมชอบทุกอย่างที่มีล้อและชอบความเร็ว ความชอบนี้ติดตัวผมจนโต และเห็นภาพที่ชัดขึ้นคือผมชอบเครื่องบิน และอาชีพที่ดีที่สุดสําหรับผมก็คือการได้อยู่กับเครื่องบิน จากนั้นผมได้มีโอกาสเข้าค่ายสานฝันการบินและได้เรียนที่ สบพ. และได้ทําอาชีพที่ตัวเองฝันไว้ นั่นคือ ช่างอากาศยาน มีหน้าที่เช็กระบบในเครื่องบินทั้งหมดก่อนที่จะขึ้นบิน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สําคัญเพราะต้องรู้ระบบ ทุกอย่างของเครื่องบินแต่ละรุ่น รู้ปัญหา และตอบคําถามนักบินได้ เราต้องมีความรู้จริงๆ เพื่อให้นักบินมั่นใจในตัวเราและเราต้อง รับผิดชอบชีวิตของทุกคนบนเครื่องบิน ทุกวันนี้ ผมมีความสุขกับอาชีพของตัวเองมาก ไม่ได้ทํางานเพื่อรอเวลาเลิกงาน แต่มีความรู้สึกว่าอยากตื่นไปทํางานทุกวัน ผมดีใจที่ต้นหาตัวเองเจอและทําความฝันตัวเองสําเร็จครับ สุดท้ายผมขอเป็นกําลังใจให้น้องๆ ที่มีความฝัน มุ่งมั่นเดินตามความฝันให้ได้นะครับ