สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Mr. Karin Machema

Mr. Karin Machema

First Officer
สายการบิน Thai Airways

จบหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน
วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ

ผมมีความฝันที่อยากจะเป็นนักบินตั้งแต่เด็กๆ พอช่วง ม. 6 ผมได้มีโอกาสเข้าค่ายสานฝันการบินของ สบพ. ซึ่งค่ายนี้ทําให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้น
ผมมีความฝันที่อยากจะเป็นนักบินตั้งแต่เด็กๆ แต่ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด และไม่มีคนรู้จักที่อยู่ในวงการนี้เลย ผมต้องหาข้อมูล ทุกอย่างด้วยตัวเอง พอช่วง ม. 6 ผมได้มีโอกาสเข้าค่ายสานฝันการบินของ สบพ. ซึ่งค่ายนี้ทําให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้น ทําให้ผมรู้ว่าผม “อยากเป็นนักบินจริงๆ และยังได้เรียนรู้ว่าการเป็นนักบินที่ดีต้องใช้ความสามารถและทักษะอะไรบ้าง พอจบ ม. 6 ผมก็เลือกเรียนที่ สบพ.

และตั้งใจที่จะสอบทุนสายการบินให้ได้หลังจบการศึกษา ซึ่งผมก็ทําตามความฝันสําเร็จ สามารถสอบทุนของการบินไทย Student Pilot 2014 ได้ และมาเป็นนักบินตามที่ฝันไว้

ผมขอฝากถึงน้องๆ ที่มีความฝันอยากเป็นนักบินว่า ถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ขอให้น้องๆ มีความพยายามและมุ่งมั่น อย่ากลัวจะล้มเหลวหรือผิดหวัง เพราะว่าถึงแม้เราจะล้มเหลวเป็นพันๆครั้ง แต่การประสบความสําเร็จแต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือสิ่งที่เราต้องการ ขอให้ทุกคนพยายามทําให้ดีที่สุดครับ