สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Mr. Atis Watpanya

Mr. Atis Watpanya

Pilot trainee
สายการบิน Thai Airways

จบหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่นที่ AP 104

ผมอยากเป็นนักบินมาก และหลังจากเข้าค่ายสานฝันการบินความฝันของผมก็ชัดเจนมากขึ้น ทําให้ผมยังอยู่ในเส้นทางนี้จนถึงทุกวันนี้

ผมอยากเป็นนักบินมาก แต่ผมไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับการเป็นนักบินเลย ซึ่งเมื่อผมได้เข้าร่วมค่ายสานฝันการบินเมื่อตอน ม. 4 ตอนเข้าค่ายผมได้สัมผัสกับเครื่องบินจริงๆ การขึ้น Observe fight เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของผม และหลังจากเข้าค่ายวันนั้น ความฝันของผมก็ชัดเจนมากขึ้น ผมพยายามพัฒนาจุดด้อยของตัวเอง มีการเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และเรียน English Program เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ รวมถึงเรื่องทัศนคติต่างๆ ที่นักบินต้องมี โดยเฉพาะเรื่องทัศนคตินี่ผมได้เรียนรู้จากค่ายสานฝัน เพราะได้สัมผัสกับพี่ๆ นักบินและครูการบินที่มีประสบการณ์ของ สบพ. ทําให้เรารู้แนวทางดีขึ้น ซึ่งโอกาสและประสบการณ์ในครั้งนั้น ทําให้ผมยังอยู่ในเส้นทางนี้จนถึงทุกวันนี้

สุดท้ายอยากฝากถึงน้องๆ ว่าทัศนคติเป็นเรื่องสําคัญและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนควรรู้ว่าตัวเองมีข้อต้อยตรงไหน และ จะต้องปรับปรุงมันอย่างไร ซึ่งผมทําให้เห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ