สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Mr. Ahmed Abdulla Alhaddad

Mr. Ahmed Abdulla Alhaddad

Senior Operation control (IOC) สายการบิน Gulf Air

จบหลักสูตร Flight Operation Officers / Flight Dispatcher รุ่นที่ 48

ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้จากท่ีนี่ไม่ใช้แค่การอธิบายสั้นๆ แต่เป็นการอธิบายในเชิงลึก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเราครับ
   หลังจากกลับไปผมจะแนะนำให้คนอื่นมาเรียนที่ สบพ. แน่นอนครับ เพราะความรู้ที่ได้จากที่นี่สามารถนำไปใช้ เพื่อพัฒนาการทำงาน และคำถามแรกที่ผมจะถามก่อนด้วยก็คือคุณต้องการมาเรียนเพื่อแสวงหาความรู้หรือแค่ต้องการคุณวุฒิซ่ึงมันต่างกัน เพราะว่าการมีใบประกาศนียบัตรในบางครั้งมันก็ง่าย คุณสามารถได้ใบรับรองจากที่ไหนก็ได้ แต่คุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ จากที่ผมสังเกตจาก สบพ. คุณสามารถเรียนรู้ ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนในระยะเวลา 3 เดือน อาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายหัวข้อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และคุณก็สามารถเข้าใจได้ง่ายว่าผู้สอนพูดอะไรอยู่ในหัวข้อนั้นๆ ผู้สอนที่อื่นๆ อาจจะสามารถสอนให้ข้อสอบคุณ และก็ให้ใบรับรองแก่คุณได้ แต่อาจไม่ได้ให้ความรู้อะไรแก่คุณเลย