การจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 7

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่26/2556เรื่องกรมเจ้าท่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จังหวัดระยอง

  หมายเหตุ  กลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทร 0 2233 1311 ต่อ 331 , 332

วันที่:14 กันยายน 2556

เข้าชม:

Post View : 10

ข้อมูลโดย: Super User

แบบประเมินความพึงพอใจ