5 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโควิด-19

 

5 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโควิด-19 
คุณกำลังได้รับข้อมูลผิด ๆ ที่เกี่ยวกับโควิด-19 หรือเปล่า ?
ลองเช็คดูที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19 
หรือ ที่ http://www.trueorfalse.ihppthaigov.net
ทำเสร็จแล้ว อย่าลืมส่งต่อให้คนรอบตัวให้มาร่วมตอบแบบสอบถามนี้
เพื่อนำเอาผลสำรวจไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการแก้ไขนโยบายเพื่อแก้ปัญหาต่อไปค่ะ
*หมายเหตุ link เบื้องต้นเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 2
จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

5 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโควิด-19 

คุณกำลังได้รับข้อมูลผิด ๆ ที่เกี่ยวกับโควิด-19 หรือเปล่า ?

 

ลองเช็คดูที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19 

หรือ ที่ http://www.trueorfalse.ihppthaigov.net

 

ทำเสร็จแล้ว อย่าลืมส่งต่อให้คนรอบตัวให้มาร่วมตอบแบบสอบถามนี้

เพื่อนำเอาผลสำรวจไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการแก้ไขนโยบายเพื่อแก้ปัญหาต่อไปค่ะ

 

*หมายเหตุ link เบื้องต้นเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำสัปดาห์ที่ 2

จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ